عضویت در انجمن

ثبت کسب و کار نوپا در حوزه فن آوری های مالی (FinTech)

کلیه کسب و کارهای نوپا در حوزه فن آوری مالی(فین تک) می توانند جهت درج در دایرکتوری فین تک ها از این فرم ثبت نام نمایند