اعضای جدید هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک

انتخابات هیئت مدیره انجمن فین‌تک در اتاق بازرگانی برگزار شد. مهدی فاطمیان از زیبال، نوید رجایی‌پور از فردا بانک، وحید شامخی از نوبیتکس، سعید قدوسی ‌نژاد از فینوتک ، احمد منصوری

بیشتر بخوانید

برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق و نوآور

معاونت علمی و فناوری با درک اینکه بین استارتاپ ها و دانش بنیان ها تفاوت های جدی وجود دارد، از

بیشتر بخوانید